Enerji’yi muhafaza eden bir serüven: Dünden Bugüne Yalıtım

bina yalıtımı

Yüzyıllar önce Mısırlılar’ın at kılı ile yalıtım yapmaya çalışma serüveni 1970’li yıllarda ülkemiz ile ancak buluşabildi. 2000 yılında yürürlüğü giren “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile birlikte Mantolama ve yalıtım yeni yapılacak tüm yapılarda zorunlu hale geldi.

Eski Binalar da Kapsam Alanına Girdi

Resmi Gazete ‘de 5 Aralık 2008’de yayımlanan yönetmelik: “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ne göre, yeni ve ruhsata tabi oranda tadilat yapılacak mevcut binalarda minimum enerji performansı gereklilikleri belirlenecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilirliği değerlendirilecek. Bunların yanında Isıtma- Soğutma sistemlerinin kontrolü yapılacak.

2 Mayıs 2017’ye kadar ise eski binalar da dahil olmak üzere tüm binalara yeni ısı yalıtım sistemlerinden birini uygulamalarıyla mantolama yaptırarak “Enerji Kimlik Belgesi” almaları zorunlu hale gelmiştir.

kyoto protokolü

“Kyoto Protokolü” ile yalıtıma çevreci bir destek

Asıl büyük adım ise Türkiye’nin “Kyoto Protokol”ünü imzalaması ile çevreci yatırımların hız kazanması oldu. 2012 yılı itibariyle çevreci yatırımların hız kazanması protokolün getirilerindendi. En büyük yatırımlar ise Isı Yalıtımına yapılacak yatırımlara beklenmekteydi.

Neden Her Şey Yalıtıma Toplandı?

Binalar karbon emisyonunun yaklaşık %40’nı oluşturuyorken bu salınımı kontrol altına almak gerekiyordu. Yalıtım ise binaların dışarıya saldığı karbon gazı yoğunluğunu azaltmak ve binanın içinde döngüsel bir enerji sağlamakta rol oynuyor. Yapı sakinlerinin ısınabilmek adına tükettikleri enerjinin uçup gitmesinden ziyade ortamda daha uzun süre kalarak karbon salınımının önlenmesi ve ısınma amacına hizmet etmesi yalnızca yalıtımla mümkün kılınıyor. Yalıtım bununla birlikte %40-%50 civarında ısı tasarrufu sağlamış oluyor.

Yapı’nın Bel Kemiği Yalıtım

Yalıtım, yapılara ısı kayıp-kazanç oranını düşürdüğü kadar, yapının ömrünü sağlıklı geçirmesini de sağlıyor. Dış darbelerden, afetlerden, iklimsel koşullardan binayı koruyan yalıtım; ürün potansiyeline göre yapı ömrünü daha çok uzatabiliyor.

Neden Yalıtımda Harcy Polyester Yünü?

harcy polyester yünü

Tekstil ve polyester atıklarından oluşan Harcy Polyester Yünü, yüksek yalıtım potansiyelini ilk kez kimyasal içermeyen bir ürünle sunuyor. Düşük enerji tüketimiyle oluşturulan Harcy Polyester Yünü ayrıca geri dönüştürülebilir bir malzeme olması sayesinde yapı yıkımında çevreye zarar vermiyor.

Harcy Polyester Yünü, yüksek yangın direnciyle yalıtımda aranan yanıcılık direnç seviyesini karşılıyor. Ayrıca yoğun oranda su yalıtım özelliğiyle yapıyı maruz kalabileceği su temelli iklim koşullarından koruyarak binanın uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Yani kısaca Harcy Polyester Yünü tasarımı itibariyle; sektöre maliyet etkin, usta ve uygulayacılara sağlıklı, çevreye sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir yeni bir yalıtım çözümü sunuyor.

Harcy Polyester Yünü’nün yalıtım özelliklerini daha detaylı incelemek için harcy.com.tr ‘yi ziyaret edebilirsiniz!

Bu benzeri pek çok içerik için şimdi community.harcy.com.tr adresini ziyaret et!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir